• ਲਿੰਕਡਇਨ
  • ਫੇਸਬੁੱਕ
  • youtube
  • tw
  • instagram
ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ।

ਏਂਜਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ

ਐਂਜਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਏਂਜਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: MF, UF, ਅਤੇ RO।ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਆਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 0 ਉਤਪਾਦ

ਓਹਲੇ ਦਿਖਾਓ